gazeta sympozjalna – link do PDF

informator – link do PDF

program – link do PDF

Materiały powstały z okazji 46. Sympozjum Naukowego z cyklu Gospodarka i Administracja Publiczna, które odbyło się w Szczyrku w 2018 r.
Dotychczas miałam okazję pracować jako redaktor naczelna Gazety Sympozjalnej przez 3 lata, a później jako  grafik przy konferencjach. Współpracę z środowiskiem GAP zaczęłam w 2013 r.

_____

The conference materials were created on the occasion of the 46th Scientific Symposium „Economy and Public Administration”. The Symposium  took place in Szczyrk (Poland) in 2018.
So far I had an opportunity to work as an editor-in-chief of Symposium Newspaper (Gazeta Sympozjalna) for 3 years, and later as a graphic designer at conferences. I started cooperation with the GAP environment in 2013.